Styrelse

Svenska Rhododendronsällskapets styrelse

Ordförande:

Claes-Johan Bonde  tel. 08-7743482, 073-374 52 99

Kassör:

Ann-Christine Holmgren, Falksbacke 3, 14640 Tullinge       a-c.holmgren@telia.com

Ledamot: 

Fredrik Alfvin Draknäsvägen 36. 178 91 Munsö fredrik.alfvin@gmail.com

Ledamot: 

Hans Karlsson Fridkullagatan 39, 412 62 Göteborg

Ledamot: 

 

Ledamot: 

Torsten Karlsson Skjutarvägen 7. 184 70 Åkersberga, torsten.karlsson.51@gmail.com

Ersättare: 

Lisa Hällfors

Web master

Göran Hermansson Alen 2. 471 72 Hjälteby. 0702 307434  goran@alentradgard.se

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors, e-post: lisa@lhform.se

 

 

 

Föreningens Stadgar