Bli Medlem

I Svenska Rhododendronsällskapet

Vilka fördelar erbjuder Dig ett medlemskap i Svenska Rhododendronsällskapet?

· Du får fyra nummer årligen av vår medlemstidning vi kallar Bladet.

· De olika kretsarna importerar plantor från utlandet, som brukar säljas på våren. Där kan du köpa plantor, som normalt inte finns i svenska plantskolor till bra priser.

· På hösten har kretsarna ’marknader’, där du kan köpa små och stora plantor, som våra medlemmar själva odlat fram. Det kan vara fröplantor och sticklingar eller ympade plantor.

· Du har dessutom möjlighet att komma i kontakt med andra växtintresserade medlemmar, och lyssna på inspirerande föredrag.

· Du får tillgång till kretsens bibliotek.

· Du kan följa med på kretsarnas trädgårdsbesök och trädgårdsresor.

Välkommen att bli medlem!
MEDLEMSAVGIFTER 2018

Land         Postgirokonto           Medl.avg      För varje Krets    Valuta

Sverige       62 83 00-6                      170                      50                         SEK

Norge          877.06.90128                 170                    50                           NOK

Finland        800019-70844966          18                  5                             EUR

Övriga*        62 83 00-6                       170                 50                            SEK

För att ansluta sig till The American Rhododendron Society (ARS) tillkommer 260kr

*Vänligen kontakta kassören för aktuell bankkod

 

Vill Du bli medlem? Maila till vår kassör. Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer, så skickar hon ett inbetalningskort. Ange också vilken krets du vill bli medlem i.

Kommentarer inaktiverade.