Frölista 2010

Nr  Arter

1  R.camtschaticum   OP   (MÅÅ)
2  R.hirsutum   OP    (MÅÅ)
3  R.vaseyi   OP    (RIN)
4  R.schlippenbachii    OP    (RIN)
5  R.canadense    OP    (HAM)
6  R.trichanthum    SELFED    (ALK)
7  R.ochraceum x ochraceum    CP   (ALK)
30  R.carolinianum (Barbara’ Hall’s best form) x sibling (F2)   HP   (WEA)

Hybrider

8  R.smirnowii vit x fortunei   CP   (MÅÅ)
9  R.brachycarpum Ullung x fortunei   CP   (MÅÅ)
10  R.brachycarpum v.tigerst x macabeanum   CP   (VOI)
11  R.brachycarpum v.tigerst x kesangiae   CP   (VOI)
12  R.brachycarpum Erimo form x thomsonii   CP   (VOI)
13  R.maximum x strigillosum   CP   (VOI)
14  R.’Party Pink’ x(R.´Braticatalgrie’x ’Chevalier Felix de Sauvage’)  CP   (VOI)
15  R.’Ben Moseley’ x calophytum   CP   (VOI)
16  R.brachycarpum x ’Hachmann’s Feuerschein’   CP   (RIN)
17  R.brachycarpum x ’Sumatra’   CP   (RIN)
18  R.brachycarpum x degronianum ssp.heptamerum f micranthum  CP  (RIN)
19  R.(’Hallo Dolly’ x aureum) No 9   OP   (RIN)
20  R.’Helsinki University ’ x griffithianum   CP   (HAM)
21  R.yakushimanum x wasonii   CP   (HAM)
22  R.(orbiculare x williamsianum) x ’Festivo’   CP   (HAM)
23  R.yakushimanum grober Typ Böhlje x bureavii   CP   (HAM)
24  R.’Festivo’ x ’ Moonstone’   CP   (HAM)
25  R.(decorum x calophytum) x (calophytum x forrestii)   CP   (CAR)
26  R.’Vitalio’ x (fortunei x auriculatum)   CP   (ALK)
27  R.(fortunei x auriculatum) x ’Vitalio’   CP   (ALK)
28  R. fortunei ssp discolor x (fortunei x auriculatum)   CP   (ALK)
29  R.(brachycarpum x fortunei) x ’Samtkrone’   CP   (ALK)

 
Komentarer till listan

Nr.19 Enl. bidragsgivaren Bo Ringdahl en fripolinering bland 25 syskon med liten risk att påverkas av någon utomstående. Tänkt som en återkorsning.

Sven-Göran ger följande komentarer : Hybridernas syfte är att få fram senblommande sorter med lite färg. Hos några kan man räkna med doft. R.ochraceum är pollen från Botan sompollinerat min egen. Det tycks vara identiska plantor som härstammar från Cox.

Bengt anmäler att hans kryss har mycket blomvilliga föräldrar.

Nr. 23 Kennys förklaring Yaku Bölje är en storbladig plantan köpt hos Böhlje plantskola som vildart yakushimanum grober typ fast blomknopparna är toppiga som Crete o Ken Janek.

 
Fröleverantörer:

ALK Sven-Göran Alkstrand

RIN Bo Ringdahl

HAM Kenny Hammarlund

CAR Bengt Carlsson

MÅÅ Kent Mååg 

VOI Kaarel Voitk

WEA John Weagle

 
Ordförklaring:

  • OP står för Open pollinarted dvs. fröna är fripollinerade. I de fall sådant förekommer i listan är det för arter där man bedömer att risken för hybridisering är mycket liten.
  • CP står för Controlled pollinated dvs pollineringen har skett kontrollerat, vilket innebär att pistillen hela tiden hålls isolerad. Dessa frö är med allra största sannolikhet helt ’äkta’.
  • SE står för Selfed och betyder att man under kontrollerade former befruktat pistillen med pollen från samma planta.

Kommentarer inaktiverade.