Frölista 2009

Nr   Arter
1  R. quinquefolium   SE   (ALK)
2  R. auriculatum   SE   (ALK)
3  R. rex Quarts-formen I Botan   OP   (ALK)
4  R. calophytum   CP   (ALK)
5  R. sutchuenense   CP   (ALK)
6 R. campanulatum   CP   (ALK)
7  R. oreodoxa v.fargesii   CP   (ALK)
8  R. insigne   CP   (ALK)
9  R. orbicularae   CP   (ALK)
10  R. galactinum   CP   (ALK)
11  R.canadense   OP   (CAR)
12  R.albrechtii   OP   (CAR)
13  R.camtschaticum   OP   (MÅG)
14  R.schippenbachii   OP   (RIN)
15  R.vaseyi   OP   (RIN)
16  R.oreodoxa v.fargesii x oreodoxa v. fargesii   CP   (RIN)
17  R.tapetiforme   CW   (B&N)
18  R.proteoides   CW   (B&N)
19  R.beesianum   CW   (B&N)
20  R. rex. ssp. fictolacteum   CW   (B&N)
21  R.tommentosum   CW   (BRA)

 
     Hybrider


22  R.yakushimanum x ochraceum   CP   (ALK)
23  R.(auriculatum x fortunei) x (auriculatum x fortunei)   CP   (ALK)
24  R.(tigerstedtii x barbatum) x (tigerstedtii x barbatum)   CP   (ALK)
25  R.sutchuense x oreodoxa   CP   (CAR)
26  R.(calophytum x sutchuense)   SE   (CAR)
27  R.(brachycarpum x auriculatum)   SE   (CAR)
28  R.wiltonii x pachysanthum   CP   (CED)
29  R.fergesii x orbiculare   CP   (PAN)
30  R.smirnowii Vit x ’Great Dane’   CP   (PAN)
31  R.wasonii (Cox gula) x(yaku. x strigillosum)   CP   (SVE)
32  R.pachysanthum x ’Teddy Bear’   CP   (SVE)
33  R.galactinum x rex   CP   (VOI)
34  R.orbiculare x (orbiculare x forrestii v.repens)   CP   (VOI)
35  R.adenopodum x rex   CP   (VOI)
36  R.(decorum x calophytum)x ’Gill’s Goliat’   CP   (CAR)
37  R.’Summer Snow’ x auriculatum   CP   (CED)
38  R.’Bellefontaine’ x’ Wilhelm Schacht’   CP   (MÅG)
39  R.’Lovesong’ x ’BPsFavorit’   CP   (MÅG)
40  R.(’Sneezy’ x smirnowii nr1)x ’Spätlese’   CP   (MÅG)
41  R.’Alfred’ x (smirnowii x ’Susan’)   CP   (PAN)
42  R.’Rasputin’ x ’Azurro’   CP   (PAN)
43  R.(’Goldica’ x brach.v.Tig.)#3 x ’Golden Melodie’   CP   (PAN)
44  R.(’Goldica’ x brach.vTig.)#3 x fortuneihybrid   CP   (PAN)
45 R.(’Goldica x brach.v.Tig.)#3 x ’GP´s Favorite’   CP   (PAN)
46 R.(brach.v.Tig. x ’Erato’ )#7 x ’Parti pink’   CP   (PAN)
47 R.(brach.v.Tig. x ’Erato’)# 4 x fortunei   CP   (PAN)
48  R.’GP’s Colorado’ x Mrs ’Furnivall’   CP   (PAN)
49  R.’Anilin’ x ’ Sneezy’   CP   (PAN)
50  R.(’Boule de Neige’ x aureum) x ’Percy Wieseman’   CP   (PAN)
51  R.(brachycarpum Ullung x wardii) x ’Lacteum’   CP   (PAN)
52  R.smirnowii x (brach.v.Tig. x ’Erato’) # 4   CP   (PAN)
53  R.(’Hello Dolly’ x rufeum) x bureavii   CP   (PAN)
54  R.(’Hello Dolly’ x rufum) x ’Teddy Bear’   CP   (PAN)
55  R.’Bambi’ x ’Goldprintz’   CP   (SVE)
56  R.’Bambi’ x ’8808-02’   CP   (SVE)
57  R.’Crimson Pippin’ x ’ 8808-02’   CP   (SVE)
58  R.’Crimson Pippin’ x ’ 8808-08’   CP   (SVE)
59  R.’Goldprintz’ x R’9908-08′   CP   (SVE)
60  R.yaku.KW x ’Goldprintz’   CP   (SVE)
61  R.(’Alfred’ x ’Susan’)x’Susan’   CP   (VOI)
62  R.’Janet Blair’ x auriculatum   CP   (VOI)
63  R.(’Cadis’ x ’Janet Blair’) x auriculatum   CP   (VOI)
64  R.concinnum Pseudoyanthum Group RSF64/180 Wisley   HP   (WEG)
65  Nomocharis pardanthina (ex Finn Haugli, Tromso)

Från Jukka Kallijärvi

66  R.H.Univ. X (fortunei Lu Shan X Loderi King George)
67  R.Helsinki University X Dexter’s Spice
68  R.Helsinki University X Katherine Dalton
69  R.Pohjola’s Daughter X fortunei Lu Shan
70  R.Queen Anne’s X P.M.A. Tigerstedt
71  R.Queen Anne’s X auriculatum


Kommentarer

Gery Panev. Nr 44 doftande fortuneihybrid ,Nr 45 ’GP’s Favourite = (’Goldika’ x smirnowii) cream white, Nr.47 fortunei rosa med gula inslag från Kaarel, Nr30 och 52 smirnowii vit är en fröplanta från en vit smirnowii från ’Babite’ utanför Riga. Nr48 ’GP’s Colorado’ är efter ’Peter Tigerstedt’ x Belle Heller’.

Kaarel Voitk Några bilder på föräldrar kan ses på http://picasaweb.google.com/kaarel01/Parents2009#.

Lars Svensson: Här kommer olika frösorter som jag hoppas skall intressera några som hörde föredraget av Carl-Adam Lehman. Några sorter (8808) =[(wardii x yakush.) x citriniflorum ssp horeum] har jag beskrivit tidigare i Bladet och där kan man se hur blommorna blev. Jag har provat 8808 på några rosa-, röd- och gulblommande sorter för att se om det kan ge gul eller gulorange blommande avkomma med indument. Nr 31och 60 kanske kan bli lite härdigare då både wasonii och ’Goldprintz’ hade någe knoppar som förfrös förra vintern. Nr32 bör bli väl indumenterade avkommor med vackra blad, blommor troligen vitrosa. Nr 51. 8808-02 (med rödorange blomma), Nr 58 8808-08 (med cremegul blomma). Nr 59 mer samlad blomklase?

Bo Ringdahl: Nr16. R.(oreodoxa v.fargesii som jag fick av Ingo Renz i Klippan 1994 50 cm) x oreodoxa v. fargesii D. 247 -03.

Björn Cederlund. Nr 28 wiltonii x pachysanthum . Förhoppning om en kompakt och väl indumenterad planta, härdigare än pachysanthum. Viss risk för kontaminerad pollinering, men det var bara de här frökapslarna som utvecklades, så jag tror att risken är liten. Nr37 Summer Snow är en härdig auriculatumhybrid och pollengivaren är från en form med röda knoppskal. Förhoppning om en storbladig, senblommande hybrid med vacker nyväxt, liknande auriculatum men härdigare och blomvilligare.

Sven-Göran Alkstrand. De som anges som CP, där äger jag moderplantan men pollenet är hämtat på botaniska institutionen (gäller arterterna). Nr 23 Extra storbladig pollengivare, moder med blå bladskaft.

Bård Ranheim. Frö från insamlig 6 – 10 oktober 2008 från östsidan av Beima Xue Shan, Benzilan, Ynnan Kina.

Nr.17 R&N 050 N28.19.126. E 099 05.462. 4.478 m o.h..

Nr.18 R&N 086 N 28 19. 163. E 099 05.304 4.475 m.o.h.

Nr.19. R&N 141 N 28 17.955 E099 07.914. 3.714 m.o.h.

Nr.20 R&N.159 3 500 m.o.h.

Nr.21 BRA 001. R.tommentosum Sørvest for Svartpytt, Kilen Kviteseid, 200 m.o.h. Norges vestligste bestander(på fire myrer. BRA 002, RAN 023 og RAN 024 er fra dei andre tre myrene) Disse vokser heilt issolerte fra andre bestander.De er veldig ensarta med svært smale blader, med forholdsvis lange og tynne bladstilker og tynnere filt enn vanlig for arten. I naturen er BRA 001 mye mer blomsterrik og livskraftig enn de andre tre bestandene og vokser på delvis fuktig skogsbunn (åpen furuskog), mens de andre vokser på små myrflekker, med en del skygge fra både gran, furu og bjørk.

I hagen vokser de godt i vanlig rhododendronjord. Mine erfaringer så langt, er at de trives veldig bra i full sol. Da blir de også tettere og mer blomsterrik. Kan med fordel beskjæres etter blomstring.

Finnmarkspors fra lengst nord i Finnland og Sverige, samt Finnmark ser ut til å blomstre dårligere her i sør så langt(pga.daglengden), men det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon enno.

R,tommentosum er absolutt verdt å dyrke, og vil oppfordre rhodofolk i Sverige til å leite opp spessielle former i naturen.

Jukka Kallijärvi: Jag är intresserad av rhododendron med doftande blommor, så jag har mest pollinerad härdiga finska hybrider med pollen från doftande men minde härdiga hybrider.

 
Fröleverantörer

MÅÅ   Kent Mååg

RIN   Bo Ringdal

CAR   Bengt Carlsson

PAN   Gery Panev

VOI  Kaarel Voitk 

ALK  Sven-Göran Alkstrand

SVE   Lars Svensson

CED   Björn Cederlund

R&N   Ranheim/Nilsson

BRA   Bård Ranheim

WEG   John Weagle

 
Ordförklaring:

OP står för Open pollinarted dvs. fröna är fripollinerade. I de fall sådant förekommer i listan är det för arter där man bedömer att risken för hybridisering är mycket liten.

CP står för Controlled pollinarted dvs pollineringen har skett kontrollerat, vilket innebär att pistillen hela tiden hålls isolerad. Dessa frö är med allra största sannolikhet helt ’äkta’.

HP –Handpollinerad kan sägas vara en enklare form av CP

CW står för Collected wild dvs de är insamlade på för arten naturliga växtplatser.

SE står för Selfed och betyder att man under kontrollerade former befruktat pistillen med pollen från samma planta.

Kommentarer inaktiverade.