Odlingstips

SÅ HÄR VILL RHODODENDRON HA DET

Följer Du nedanstående allmänna anvisningar ger Du dina buskar en bra start. Du kan då se fram emot frodiga växter, som visar sin tacksamhet genom att glädja Dig med frisk grönska och vackra blommor.

Växtplatsen

För städsegröna Rhododendron gärna halvskuggigt en del av dagen – inte djup varaktig skugga. Lövfällande Rhododendron, populärt kallade azaleor, bör planteras mycket Ijust. Fuktig växt­plats – aldrig stillastående vatten! Undvik vindpinade lägen, hus­knutar och draghål. Tänk på att starka vindar i kombination med kyla innebär risk för vinterskador. Plantera inte nära husgrunden, där blir som regel för torrt.

Jorden

Jorden skall vara kalkfattig(!), porös och väldränerad. pH värde mellan 4,5-5,5 dvs. kemiskt sur reaktion. Blanda in rikligt med ogödslad torv, kompost helst av ek- eller boklöv och/eller barr. Gärna också en del grus. Var noga med att mätta torvmullen med vatten före inblandningen. Har Du styv, kalkrik lera, byt ut den mot jordblandning enligt ovan eller enklast – anlägg en rhododendronbädd ovanpå befint­lig mark. Denna kan inramas av sten, slipers, torvblock eller annat lämpligt material.

Plantering

Rhododendron är släktkära – plantera flera tillsammans. Du får då lättare att ordna en lämplig planterinasbädd och såväl plantorna som Du själv och beundrare får störst glädje av arrangemanget.

Tag alltid bort eventuell säckväv före planteringen. För de största sorterna bör planteringsgropen vara cirka 40 cm djup och cirka 70 cm i diameter. Plantera aldrig djupt, utan låt rotklumpens översida komma högst några centimeter under färdig jordyta. Jämna till jorden med händerna, men trampa inte! Vattna rikligt. Håll marken ständigt täckt med ett ganska tjockt lager av bok- och eklöv, barr eller barkbitar, (mulch) dvs. långsamt nedbrytbara växtdelar med lagt pH.

DE MÅNGA MÖJLIGHETERNAS BUSKE

När den fantastiska blomningen är över har de städsegröna buskarna det friska, gröna bladverket kvar resten av året. Till daglig glädje när så mycket annat står kalt och avlövat. De lövfällande buskarna har ofta mycket vackra höstfärger.

Kommentarer inaktiverade.