Primärhybrider och liknande

När man korsar två arter blir de resulterande fröplantorna förhållandevis lika sinsemellan, med egenskaper ungefär mitt emellan föräldrarnas. En korsning mellan två arter kallas en primärhybrid. De flesta hybrider som görs av oss amatörer är förmodligen primärhybrider. Korsningar mellan en art och en hybrid eller mellan två hybrider kallas sekundärhybrider. Resultatet vid sådana korsningar är mycket mer svårförutsägbart. Syskonplantorna kan ofta bli mycket olika varandra.
Alla syskon vid en korsning, exempelvis primärhybriden R. fortunei X wardii, utgör en grex-sort som inte skall ges något särskilt namn.
Om det bland syskonen inom ett grex finns någon särskilt fin planta, kan man göra kopior av denna genom vegetativ förökning (oftast sticklingar eller ympning). Alla dessa, på så sätt uppkomna, genetiskt identiska plantor utgör en klon. Klonen kan ges ett namn, exempelvis R. ’Göteborg’. Som namn får därvid latinska ord eller ändelser inte användas. Om man sedan vill, kan man registrera klonen hos registratorn för rhododendronhybrider som finns i England.
Endast några få svenska kloner har hittills hunnit namnges och vi vet inte om någon har registrerats än.
Det finns nu en mängd bra korsningar som är gjorda av oss amatörer och som förtjänar uppmärksamhet.

Kaarel Voitk

Kommentarer inaktiverade.