Frölista 2011

 

Inledningsvis vill vi framföra ett stort tack till årets bidragsgivare.

 

Rutiner vid beställning:

Beställningar görs till Sidney Wood. Antingen som brev med adressen: Sidney Wood, Valhallagatan 21, 26 162  Glumslöv, eller som e-post: fro@rhododendron.se.

Ange önskade nr i nummerordning Glöm inte namn och adress.

Beställningar kan påbörjas när Rhododendronbladet kommit ut. Fördelningen påbörjas den 7 januari.  Fördelningen styrs främst av när beställningen kommit in. Bidragsgivare har förtur och får fritt lika många portioner som de bidragit med nummer av HP, CP eller CW.

Priset är 20 kr per portion. . För varje beställning tar vi ut 20 kr för porto och emballage. Betala inte i förskott räkning följer med leveransen

Fröleverantörer

EG Erik Gustavsson

KH Kenny Hammarlund

KV Kaarel Voitk

LS Lars Svensson

SA Sven-Göran Alkstrand

Välkommen med din beställning


 1.  R.(brachycarpum ssp tigerstedtii x auriculatum) x R.(Babylon x auriculatum) CP (EG)

  • Från ARS seedlist nr 709/1988

2.  R.(fortunei x auriculatum) x R.’Vitalo’ CP (SA)

3.  R.alutaceum OP (SA)

  • Från Botan

4.  R.’Bambi’ x R.’Crimson Pippin’ CP (LS)

5.  R.’Bambi’ x R.’Goldprintz’ CP (LS)

6.  R.’Bambi ’x R.nikomontanum CP (LS)

7.  R ’Bambi’ x R.wasonii CP (LS)

8. R.brachycarpum, compact form, Hokkaido x R.barbatum HP (KV)

  • R.barbatum (RSF 65/304 )

9. R.’Brambling’ CP (SA)

  • Selfed

10. R.’Crete’ x R.fulvum CP (KH)

11. R.’Crimson Pippin’ x R.’Goldprintz’ CP (LS)

12. R.’Crimson Pippin’ x R.’Sardana’ CP (LS)

13. R.degronianum x R.fulvum CP (KH)

14. R.’Edmond Amateis’ x R.(Babylon X auriculatum)  CP (EG)

  • Från ARS seedlist nr 709/1988

15. R.’Festivo’ x R.lacteum CP (KH)

16. R.fortunei x R.fortunei CP (SA)

17. R.fulgens OP (SA)

  • Från Botan

18. R.’Germania’ x R.wallichii CP (KH)

19. R.’Gloria’ x R.’Old Port’ CP (KH)

20. R.’Goldprintz’ CP (LS)

  • Selfed

21. R.insigne x R.ochraceum CP (SA)

22. R. lacteum CP (SA)

  • Från Vallda

23. R.’Lumina’ x  R.souliei CP (KH)

24. R.luteum OP (LS)

25. R.maximum x R.barbatum  HP (KV)

  • R.barbatum (RSF 65/304 )

26. R.mucronulatum var. chejuense OP (LS)

  • Från W Berg insamling

27. R.nikomontanum x R.lacteum CP (KH)

28. R.schlippenbachii OP (LS)

29. R.watsonii OP (SA)

  • Selfed? (Alt. x calophytum eller sutchuenense)

30. R.’Vitalo’ x R.strigillosum CP (SA)

31. R.yak. Blue Leaves x R.Rex ssp fictolacteum CP (KH)

32. R.yakushimanum KW x R.’Goldprintz’ CP (LS)

33. R.yakushimanum x R.ochraceum CP (SA)

34. R.yuefengense OP (SA)

Ordförklaring:

OP står för Open pollination dvs. fröna är fripollinerade. I de fall sådant förekommer i listan är det för arter där man bedömer att risken för hybridisering är mycket liten.

CP står för Controlled pollination dvs pollineringen har skett kontrollerat, vilket innebär att pistillen hela tiden hålls isolerad. Dessa frö är med allra största sannolikhet helt ‘äkta’.

HP –Handpollinerad kan sägas vara en enklare form av CP

CW står för Collected wild dvs de är insamlade på för arten naturliga växtplatser.

SE står för Selfed och betyder att man under kontrollerade former befruktat pistillen med pollen från samma planta.

Kommentarer inaktiverade.