Handpollinerat frö

Peter Cox

Översättning Stefan Salomonsson

Handpollinering applicering pollen

Handpollinering applicering pollen

Man skall inte sätta insamlarens frönummer på handpollinerat frö, inte ens om två numrerade plantor från samma insamling korspollineras. Som jag påpekade tidigare så tycker jag inte om självpollinerade frö. Det leder till inavel även om det bildas riktiga frön. Man förbereder blommorna genom att ta bort blomkronorna till största delen och även ståndarna (om möjligt) medan blomman fortfarande är i knopp. (gäller alla blommor på hela blomställningen) Denna åtgärd tar bort attraktionskaften från blomman för insekter och andra pollinatörer. Jag lägger inte kraft på att täcka de på detta sätt förberedda blommorna/pistillerna ,men de förberedda blommorna får inte växa under andra blommor så att pollen kan falla ner på pistillens märke. En gång föreberedde och pollinerade jag R. degronianum ssp yakushimanum där det fanns andra plantor som stod alltför nära vilket resulterade i tre olika pollinationer bland fröna. Blommorna måste förberedas innan insekterna har en chans att komma åt pistillens märke och sedan lämnas för några dagar tills märket blir klibbigt och mottagligt för pollen. (Dock kan det ibland uppstå endast små tecken på klibbighet). Tidig blomning kan behöva skyddas mot frost. För att säkert nå framgång är det värt besväret att pollinera åtminstone två gånger. Se till att sätta ut etiketter och gör noteringar i anteckningsbok.

Bästa tiden att samla in de mognande kapslarna är när färgen börjar skifta i brunt och man skall komma ihåg att denna mognadsprocess kan sträcka sig över flera månader. Medan de flesta mognar i oktober-november mognar ett fåtal redan i augusti, såsom R.davidii, R.ochraceum och R.insigne Å andra sidan mognar en del av de senast blommande såsom R. auriculatum och R.kyawii inte förrän in på det nya året. Jag placerar de mognande kapslarna på ett tefat eller annan typ av behållare i ett fönster så att de succesivt öppnar sig. En del kapslar kan behöva hjälp för att öppnas. Dessa placerar jag på några lådor ovanpå ett värmeelement för att ge dem lite försiktigt med värme tills de öppnar sig då jag flyttar dem från värmen igen. Man bryter upp kapslarna i halvor med en nagel längs med kapselns delning innan man sållar bort agnarna. De flesta större frön kan rensas genom att använda två såll en grov för att sålla bort grövre skräp och en finare för att ta bort stoftet.

För att torka överblivna frön använder jag samma metod som ovan sedan förvarar jag dem i frysbox. Många känner tveksamhet inför att förvara frön i frysboxen. Jag har haft satser med frön som, efter 20 års förvaring i frysboxen, fortfarande gror, kanske inte riktigt alla. Torka fröpåsarna under att par dagar och lägg dem sedan i lufttät behållare. Ett kylskåp kan inte bevara fröna i god kondition alls så länge, men det är ändå bättre än att bara låta dem ligga i en låda där dom snart bara blir allt sämre.

Jag sår innevarande års frö så snart de är mogna ungefär i slutet av november, början av december och får dem att gro under fluorescerande ljus i ett litet växtrum. Jag har sett skarpsinniga odlare arrangera ett litet växtrum i sina källare genom att montera plastskärmar för att hålla fukt och värme inne i rummet. Jag har dock funnit att det inte behövs någon extra värme och jag vädrar dessutom utrymmet så att temperaturen inte överstiger 20 C. Jag ställer belysningstiden på 16 timmars dagslängd och täcker sålådorna med perforerad plast så att en del av fuktigheten blir kvar. Sålådor skall alltid vattnas underifrån för att udvika mögel, vilket är den största dödsorsaken för fröplantorna. För de som bara sår några få frösatser duger det med vlken behållare som helst med dräneringshål i botten. En halv mjölkkartong placerad i en genomskiinlig plastpåse som förslutes upptill och placeras under ljus efter sådden är både enkel att hantera och effektiv. Dessa skall inte behöva någon extra hantering förrän fröplantorna år i storlek för att pricklas ut, då även påsen öppnas gradvis för avhärdning av fröplantorna.

Kommentarer inaktiverade.