Medlemskap i The American Rhododendron Society (ARS).

Svenska Rhododendron sällskapets (SRS) medlemmar har genom gott samarbete med
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet (SyRMS) som är The Swedish
Chapter of the Rhododendron Society möjlighet att teckna medlemsskap i ARS till
förmånligt pris. Ni sparar $10 genom att teckna Er genom SyRMS, jämfört med att teckna
Er direkt till ARS i USA.
Även i år så skiljer vi på betalning mellan medlemsavgiften till vår egen förening och till
ARS för att bl.a kurs säkra avgiften, vi kan därför hålla samma medlemsavgift till ARS på
290 kr för 2022.
Vi underlättar även administrationen mellan föreningarna och slutligen betalningen till ARS i USA.
Ni betalar medlemsavgiften senast 15 okt -21 direkt till Sydsvenska Rhododendron- och
Magnoliasällskapets plusgiro 1347905-0 eller med Swish nummer 1235331517.
Ni anger namn och adress vid betalning, gärna även e-mailadress.
Medlemsansvarig hos SyRMS informerar mig Lisa Hällfors som är medlemsansvarig hos
oss.
Fördelar med medlemsskap i ARS är bland annat följande:
• Ni får 4 nummer av ARS Journal/år
• Ni får möjlighet till ett omfattande utbyte och beställning av fröer, vi kommer att separat
skicka ut rutiner för fröbeställningar till Er som tecknar medlemsskap i ARS.
• Som medlem har Ni tillgång till online Journal fem år bakåt i tiden.
• Tillgång till ett omfattande internationellt kontaktnät, t.ex vid resor utomlands.