Bli Medlem

Svenska Rhododendronsällskapet

Vilka fördelar erbjuder Dig ett medlemskap i Svenska Rhododendronsällskapet?

· Du får fyra nummer årligen av vår medlemstidning vi kallar Bladet.

· De olika kretsarna importerar plantor från utlandet, som brukar säljas på våren. Där kan du köpa plantor, som normalt inte finns i svenska plantskolor till bra priser.

· På hösten har kretsarna ’marknader’, där du kan köpa små och stora plantor, som våra medlemmar själva odlat fram. Det kan vara fröplantor och sticklingar eller ympade plantor.

· Du har dessutom möjlighet att komma i kontakt med andra växtintresserade medlemmar, och lyssna på inspirerande föredrag.

· Du kan följa med på kretsarnas trädgårdsbesök och trädgårdsresor.

Välkommen att bli medlem!
MEDLEMSAVGIFTER 2021

Land         Postgirokonto           Medl.avg      För varje Krets    Valuta

Sverige       62 83 00-6*                      220                      50                         SEK

För medlemmar i utlandet tillkommer en kostnad på 100 kr (portokostnader för ”Bladet”)

För att ansluta sig till The American Rhododendron Society (ARS)  

Läs här!

*Vid betalning från utlandet kan följande bankkoder användas.

 

Vill Du bli medlem? Maila till vår medlemsansvarige (Lisa Hällfors, e-post: lisa@lhform.se) Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer, ange också vilken krets du vill bli medlem i och om du önskar medlemskap i ARS (se ovan).